Wnioski plus do modernizacji linii z Katowic do Gliwic

To nie jest tak, że tylko piszemy od serca o kolei. Przez 7 lat działalności pod szyldem Silesia Info Transport oraz w ramach stowarzyszenia Kolej na Śląsk sami bardzo często występowaliśmy jako strona przy próbie rozwiązywania problemów kolejowych bądź wyrażaliśmy swoje opinie jako doradcy. Jest nam miło, że nadal są osoby i instytucje, które zwracają się do nas z prośbą o współpracę mimo zmiany szyldu. Poniżej przykład pisma, które Fundacja ProKolej z Warszawy wysłała do PKP Polskich Linii Kolejowych i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z propozycjami uwzględnienia poprawek i modyfikacji do planowanej dużej modernizacji linii nr 137 na odcinku Katowice – Gliwice. Ma ona na celu m.in. dobudowę dwóch kolejnych torów oraz powstanie nowych przystanków pasażerskich na tym odcinku. Nasza redakcja brała udział przy tworzeniu komunikatu, który trafił do mediów w tej sprawie po napisaniu i wysłaniu pisma do stosownych instytucji. Poniżej jego obszerny fragment…

– Sprawa projektu modernizacji linii kolejowej nr 137 na odcinku Katowice – Gliwice, inwestycji mającej na celu, między innymi, przystosowanie stacji i  przystanków do obsługi podróżnych z ograniczoną możliwością poruszania się oraz stworzenie węzłów przesiadkowych, jest zdecydowanie uzasadniona i potrzebna. Jednocześnie analizując projekt w prezentowanym podczas konsultacji kształcie można zauważyć, że w wielu przypadkach nie jest on optymalny i w niewystarczającym stopniu uwzględnia powiązania kolei z otoczeniem oraz potencjał wynikający z integracji różnych środków transportu. Wstępne założenia często pomijają kwestię potrzeb różnych grup pasażerów, przewidując m.in. jednostronne wejścia na perony, czy oddalenie stacji od istotnych osi komunikacyjnych obsługiwanych miast i osiedli – uważa Fundacja ProKolej w piśmie skierowanym do PKP PLK i GZM, które inwestycję zamierzają realizować.

W notatce zostały zawarte postulaty odnoszące się do przebudowy poszczególnych stacji i przystanków zlokalizowanych na szlaku z Katowic do Gliwic. Tych istniejących i tych mających powstać. Chronologicznie (od strony Katowic) wygląda to tak:

Przystanek kolejowy Katowice Załęże

Podstawowym zastrzeżeniem jest niska jakość powiązań planowanej inwestycji z otoczeniem. Przez to część katowickiej dzielnicy Załęże będzie miała ograniczony dostęp do kolei. Proponuje się budowę tunelu z ulicy Pukowca do ulicy Pośpiecha. Alternatywą może być przesunięcie peronów na zachód – nad wiadukt nad  ul. Bocheńskiego, co umożliwiłoby wyprowadzenie zejść z peronów na obie strony tej ruchliwej ulicy i stworzenie w tym miejscu węzła przesiadkowego

Przystanek kolejowy Katowice Osiedle Witosa

Tu pismo wskazuje na brak dostępu poprzez brak w planach budowy zejścia do ul. Wiśniowej. Ponadto wskazuje się na znaczne oddalenie przystanku od pozostałych środków komunikacji publicznej (tramwaje, autobusy). Tutaj rozwiązaniem byłaby korekta polegająca na ulokowaniu peronów naprzeciwko siebie z początkiem na wysokości ulicy Wiśniowej, co zapewni identyczny czas dojścia na Osiedle Witosa, a dodatkowo skomunikuje stację z zabudowaniami po wschodniej i północnej stronie ulicy Wiśniowej.

Stacja kolejowa Chorzów Batory

Według założeń stacja Chorzów Batory stanie się jednym z głównych punktów odprawy podróżnych na trasie Katowice – Gliwice. W związku z tym należałoby w tej lokalizacji szczególnie starannie przygotować warunki do integracji różnych środków transportu, tworząc swoisty „hub przesiadkowy”. Stanie się to możliwe w przypadku dobudowania drugiego dojścia na perony z miejsca łączącego ul. Armii Krajowej z ul. Stalową.

Przystanek kolejowy Świętochłowice Mijanka

Lokalizacja ta to dogodne miejsce na węzeł przesiadkowy, tym bardziej że w pobliżu infrastruktury kolejowej znajdują się zarówno przystanki autobusowe i tramwajowe. Jednak minusem jest to, że lokalizacja peronów na końcu parku wydłuża drogi dojścia z przystanków tramwajowych oraz autobusowych. Fundacja proponuje przesunięcie przesunięcie przystanku na zachód, co najmniej na środek parku i uzupełnienie go o zejścia z peronów na ul. Wojska Polskiego.

Przystanek kolejowy Świętochłowice

W tym wypadku proponuje się przesunięcie przystanku kolejowego w kierunku zachodnim, z osią stacji zbieżną z osią ulic Hutnicza-Bytomska bądź ul. Metalowców. Ta modyfikacja sprawi, że przystanek kolejowy uzyska bezpośredni dostęp (poprzez zejścia do tunelu w osi ulic Hutnicza-Bytomska) do przystanków komunikacji miejskiej obsługującej dzielnice Piaśniki, Lipiny czy Chropaczów.

Stacja kolejowa Ruda Śląska Chebzie

Przesunięcie aktualnej i proponowanej lokalizacji peronów na wschód przybliżyłoby infrastrukturę odprawy podróżnych do zabudowań dzielnicy oraz do osi transportowych i przystanków komunikacji miejskiej tworzących węzeł przesiadkowy w Chebziu. Choćby dlatego z peronów dostępne powinny być wyjścia tunelami na obu ich krańcach. To wniosek postulowany od dawna. Aktualny czas przejścia z pociągu na pętlę w Chebziu, wynoszący około 6 minut sprawia, że trudno mówić o integracji transportu zbiorowego w tym miejscu, tym bardziej, że trzeba pokonać kilka skrzyżowań drogowych pomiędzy dworcem a przystankami komunikacji miejskiej 

Stacja kolejowa Ruda Śląska

Tu również, zdaniem Fundacji, należałoby rozważyć przesunięcie stacji na wschód. Natomiast w celu zapewnienia dostępności przystanku kolejowego od strony zachodniej perony powinny zostać zakończone wejściami obecnego tunelu w ciągu ul. Wolności i ul. Ballestremów oraz powiązane z tunelem dla pieszych równoległym do łuku ul. Piastowskiej.

Stacja kolejowa Zabrze

– Podczas prac planistycznych nie uwzględniono niezbędnych zejść z peronów po wschodniej stronie linii kolejowej – na ul. Wolności. Podobnie, nie przewidziano zejść do istniejącego przejścia podziemnego w osi ulicy Wandy – Plac Dworcowy. Co więcej na zachodnim końcu peronów brakuje nawet tunelu przelotowego prowadzącego do realizowanego obecnie centrum przesiadkowego Zabrze Goethego. Warto zauważyć, że po uzupełnieniu wskazanych powyżej braków i wydłużeniu głównego tunelu dworcowego można byłoby zrezygnować z budowy schodów na wiadukt w ciągu ulicy 3 Maja – postuluje Fundacja

Stacja kolejowa Zabrze Armii Krajowej

Tu również wskazuje się na jednostronny dostęp do peronów. By osiągnąć integrację z tkanką i transportem miejskim należałoby poprawić dostęp do stacji od wschodu i zagwarantowanie dogodnego dojścia z ulicy Poprzecznej.

Tak w skrócie wyglądają postulaty, które fundacja ProKolej chciałaby by zostały uwzględnione przy planowanej modernizacji odcinka linii nr 137 z Katowic do Gliwic. Aktualnie oczekuje się na odpowiedź od instytucji gdzie pismo zostało wysłane.

Fot: Jerzy Gościński ppz; Linia kolejowa nr 137 w Rudzie Chebziu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona używa plików cookies (cisteczka).
Wykorzystywanie plików Cookie
Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ